Robot KUKA KR120 R3100-2/FLR

Max. zasięg: 3100 mm
Udźwig: 120 kg
Rok produkcji: 2021

Dane techniczne

Nr seryjny: 1079446
Rok produckji: 2021

Max. zasięg: 3100 mm
Udźwig: 120 kg
Max. udźwig 210 kg
Osie: 6
Sterowanie: KRC4 nr

Pilot
Bez godzin pracy
Pochodzi z zakładu do produkcji samochodów elektrycznych – nigdy nie pracował

Galeria