Roboty

2 Roboty Spawające MOTOMAN NX100 z obrotnicą

Rok produkcji: 2006
Maksymalny udźwig: 165 kg
Zasięg maksymalny: - 2651 mm (po osi do płaszczyzny prostopadłej do płaszczyzny podstawy)
- 3372 mm (po osi do płaszczyzny równoległej do płaszczyzny podstawy)